Draai voor klassieke weergave

Over de gemeente-kollumerland-en-nieuwkruisland pagina

Kollum is de hoofdplaats van de gemeente Kollumerland c.a. en telt 5525 inwoners.De Voorstraat is de doorlopende weg in het centrum van Kollum. Monumentenzorg omschrijft de hoofdplaats van Kollumerland als een wegdorp. De Voorstraat kruist de Zijlsterried. Deze kruisstructuur is in de Middeleeuwen ontstaan en heeft zich in de loop van de geschiedenis bestendigd. Kollum heeft een beschermd dorpsgezicht. In totaal zijn er 31 monumenten te vinden, waaronder de gereformeerde en hervormde kerk, het voormalige postkantoor en voormalige raadhuis. Het dorp heeft vele voorzieningen.Kollum is een vlekke, een dorp met kleinstedelijk karakter, die in de vroege Middeleeuwen is ontstaan op de rand van een zandplateau als een nederzetting bij een direct met zee in verbinding staande oude loop van het Dokkumerdiep. Gedurende de 11de tot 13de eeuw zijn de landerijen bedijkt, de omliggende veengronden in cultuur gebracht en kon Kollum zich ontwikkelen tot een centrum. Het werd de hoofdplaats van Kollumerland en in het centrum kwam dan ook een rechthuis (Voorstraat 94). De 17de en 18de eeuw waren voor Kollum tijden van groei en bloei dankzij handel en scheepvaart. In het midden van de 17de eeuw kwam op kosten van de stad Dokkum de Stroobosser Trekvaart tot stand, waardoor Kollum via de korte Kollumer Trekvaart een goede verbinding kreeg met het zuiden. Geleidelijk is Kollum vooral langs de Voorstraat en enkele zijstraten uitgebreid. Gedurende de 19de eeuw kwam er in het zuiden ten westen van de Trekweg nogal wat bebouwing bij. Gedurende de 20ste eeuw en vooral na de oorlog is Kollum sterk uitgebreid, eerst in het zuidwesten en ook aan de andere, oostelijke zijde van de Trekvaart, later aan de noordoostelijke zijde en tenslotte in het noorden.


Laatste update:
20 mei 2019

Over de beheerder

Mijn naam is Andries en ik woon al jaren lang met veel plezier in de gemeente Kollumerland ca. Ik nodig u uit om mij uw links voor onze gemeenschap toe te sturen om deze startpagina zo veelzijdig mogelijk te maken.


Contact met de beheerder